Creativity and serving God!

andrea-blog

The DTS finished just a few weeks ago, after our teams returned home from outreach and had their last week of teaching here at Skjærgårdsheimen. Check out what one of this year’s students, Andrea, has written about her experience during the DTS. 

The DTS has taught me a lot of new things about myself and about God. How he sees the world and how I should try to see the world through his eyes. This has already had an impact in my life, my future life choices and my outlook on life.

I’ve always been very creative, ever since I was little. Drawing, singing, writing and just making something, anything creative in general. When I was a kid, I wanted to become a pop star off course, but as I got older, people told me that was impossible. And I also began thinking that doing something creative with my music or designing would be very selfish. So, I stopped having those dreams or more honestly, stopped dreaming those dreams. I began thinking about psychology, the priesthood or something like that.

One of the weeks at DTS, we had an awesome teacher named Tove Poulsen. She taught about biblical worldview, which really changed me. I realized that God has created me the way He has for a reason. The dreams we have were just as carefully made in his hands as the other parts of us- He gave us the ability to dream and our heart’s desires for a reason.

My dream is to change the world and make it a better place, and the way I’m going to do it is through art, music, and creative writing – the ways I can do it best, the way He made me. It’s not about doing the most “holy” job in the world, but doing whatever job you have to honor Him. Basically, doing what makes you happy to make Him happy.

andrea-blog2 (Photos: Roland Baltzersen)

When I was on outreach in Thailand, we were carrying wood down from the mountain, and while waiting for the others, I was talking to one of the girls from the Karen team. We were talking about the differences between Norwegian and Karen culture, and all off a sudden she asked me what I wanted out of life. I answered as a Christian girl ‘’should’’ answer, “I want to follow Gods plan for my life.” But then she asked me once more, “but what do you want to do?” Then I told her about my dream and as I told her, my voice just got more and more energetic, louder and faster. Because then I was pouring out my heart, the dreams of my heart. Then she said with tears in her eyes, “you should not deny God and you should not deny yourself. Keep God close and follow your dream, ’cause that is what you’re meant to do.”

The DTS has changed my outlook on life. It has taught me that my dreams, talents and interests have value and I was given them for a reason.

“Not only has the Lord filled him with his Spirit, but he has given him wisdom and made him a skilled craftsman who can create objects of art with gold, silver, bronze, precious stones, and wood.”  – Exodus 35: 31-33

Andrea, DTS Student

En drøm gått i oppfyllelse – Håp til Europa

latvia

For en tid tilbake begynte noe å røre seg i oss, en lengsel til å bringe håp til Europa. Rett utenfor stuedøren vår er et helt kontinent som ikke lenger kjenner Jesus, og med mye
fattigdom, høy arbeidsledighet, depresjoner og lite håp for framtiden. Hva skulle vår
respons til dette være? For et par år siden reiste vi i små team sammen med resten av
Ungdom i Oppdrag til hvert land i Europa med fokus på evangelisering og bønn.

Slutten av november reiste vi til øst-Latvia med hele DTS-en, en familie og to tømrere. Vi hadde med innsamlede penger til materialer som vi brukte til å bygge tre terrasser og en 16 meter lang brygge på et leirsted for barn og ungdom. Vi jobbet i noen hjem med små
oppussingsprosjekter også: hos en familie med 9 barn tettet og malte vi et gulv så ikke barna skulle fryse på bena. Hos en vanskeligstilt familie byttet vi ut råttent treverk med nytt på deler av huset deres. Og hos en gammel dame vasket vi og la ny tapet. Hun var ivrig med å ta sin del av arbeidet!

Turen til Latvia ble en god pause fra skolebenken ved at vi fikk jobbe praktisk og bety en forskjell for noen som virkelig trengte det. Vi samarbeidet med en lokal kirke som tok oss utrolig godt imot. Det er rørende å se hvor mye de satte pris på at vi bodde i kirka deres og brukte tid med dem! Dette ble en forfriskende og inspirerende uke for oss. En uke hvor vi velsignet andre og samtidig ble velsignet tilbake. En drøm gått i oppfyllelse!

Et av målene våre som DTS er å starte noe i stab og studenter som fortsetter i lang tid
etter at skolen er over. Vær gjerne med å be om at mennesker skal få et hjerte for
Europa!

Håkon Risnes
DTS-leder