Time for departure – outreach

pickup
photo illustration from last year.

Helene is one of our DTS students and we have asked her to write from her outreach in Thailand and Cambodia. She will write frequently and you can follow what she and her team are experiencing in an another culture, with team life, and what God is doing trough their lives.

The lights have been turned off. Around me people are trying to sleep. For most of them, including me, it’s not working. Not so weird considered that the clock just turned 8 pm (Norwegian time). In approximately 3 hours we will arrive in Asia, and in the busy streets of Bangkok. The moment we have been waiting for since we applied for the DTS, which now seems a bit scary, is here – outreach! Tears have been shared, the last loaf of bread with brown cheese have been eaten, and we have left our stiletto heels at home. At least for the next 9 weeks.

Cultural changes are coming our way, and we couldn’t be more excited. For the cold showers, the toilet visits without toilet paper, and “the unknown amount of rice”. But what we really look forward to is to see God change people’s lives. When you don’t really know what you’re traveling to, it’s hard to know what you can expect. How is the language, the climate, the humor and the social behavior? I guess we’ll find out. But one thing I do expect, is to listen to what God wants us to do, use the authority given to us by Him, and see great things take place. See healing happen, hearts being softened, see villages get clean water, and experience people getting a revelation about Gods grace and love for them.

24 hours have gone by, and I’m now laying on the floor of a bamboo cabin, which bay the way is my bed, and thinking about the last day. After 10 hours in plane, 10 hours in bus, and a lot of waiting, we have arrived the village and the YWAM base in Way Te Loo. We have experienced to sit in the back of a pick-up truck, while driving under the same shiny stars as in Norway; joy. I’ve also experienced the feeling of puking during the bus ride; not so much joy. But it’s all a part of this huge adventure we call outreach. There is all ready a lot of different cultural challenges, like our beds, our clothes, and the sanitary conditions. And I’m sure we’ll experience a lot more, both good and not so good situations, that will shape us as people.

I believe that God has many plans for this journey, and He has already made the road ready for us to walk on. I guess the best thing is to trust that the maker of heaven and earth knows best. And did you know, all this goes for your life as well!? You don’t need to travel the world for loving the people around you. Just think; who can I make a difference for today? And I’m sure you’ll find an answer.

You can also be a part of making a change, by praying for us. We would appreciate that more than you could imagine. Thank you! God bless you.

Helene
DTS-student 

 

En drøm gått i oppfyllelse – Håp til Europa

latvia

For en tid tilbake begynte noe å røre seg i oss, en lengsel til å bringe håp til Europa. Rett utenfor stuedøren vår er et helt kontinent som ikke lenger kjenner Jesus, og med mye
fattigdom, høy arbeidsledighet, depresjoner og lite håp for framtiden. Hva skulle vår
respons til dette være? For et par år siden reiste vi i små team sammen med resten av
Ungdom i Oppdrag til hvert land i Europa med fokus på evangelisering og bønn.

Slutten av november reiste vi til øst-Latvia med hele DTS-en, en familie og to tømrere. Vi hadde med innsamlede penger til materialer som vi brukte til å bygge tre terrasser og en 16 meter lang brygge på et leirsted for barn og ungdom. Vi jobbet i noen hjem med små
oppussingsprosjekter også: hos en familie med 9 barn tettet og malte vi et gulv så ikke barna skulle fryse på bena. Hos en vanskeligstilt familie byttet vi ut råttent treverk med nytt på deler av huset deres. Og hos en gammel dame vasket vi og la ny tapet. Hun var ivrig med å ta sin del av arbeidet!

Turen til Latvia ble en god pause fra skolebenken ved at vi fikk jobbe praktisk og bety en forskjell for noen som virkelig trengte det. Vi samarbeidet med en lokal kirke som tok oss utrolig godt imot. Det er rørende å se hvor mye de satte pris på at vi bodde i kirka deres og brukte tid med dem! Dette ble en forfriskende og inspirerende uke for oss. En uke hvor vi velsignet andre og samtidig ble velsignet tilbake. En drøm gått i oppfyllelse!

Et av målene våre som DTS er å starte noe i stab og studenter som fortsetter i lang tid
etter at skolen er over. Vær gjerne med å be om at mennesker skal få et hjerte for
Europa!

Håkon Risnes
DTS-leder