En drøm gått i oppfyllelse – Håp til Europa

latvia

For en tid tilbake begynte noe å røre seg i oss, en lengsel til å bringe håp til Europa. Rett utenfor stuedøren vår er et helt kontinent som ikke lenger kjenner Jesus, og med mye
fattigdom, høy arbeidsledighet, depresjoner og lite håp for framtiden. Hva skulle vår
respons til dette være? For et par år siden reiste vi i små team sammen med resten av
Ungdom i Oppdrag til hvert land i Europa med fokus på evangelisering og bønn.

Slutten av november reiste vi til øst-Latvia med hele DTS-en, en familie og to tømrere. Vi hadde med innsamlede penger til materialer som vi brukte til å bygge tre terrasser og en 16 meter lang brygge på et leirsted for barn og ungdom. Vi jobbet i noen hjem med små
oppussingsprosjekter også: hos en familie med 9 barn tettet og malte vi et gulv så ikke barna skulle fryse på bena. Hos en vanskeligstilt familie byttet vi ut råttent treverk med nytt på deler av huset deres. Og hos en gammel dame vasket vi og la ny tapet. Hun var ivrig med å ta sin del av arbeidet!

Turen til Latvia ble en god pause fra skolebenken ved at vi fikk jobbe praktisk og bety en forskjell for noen som virkelig trengte det. Vi samarbeidet med en lokal kirke som tok oss utrolig godt imot. Det er rørende å se hvor mye de satte pris på at vi bodde i kirka deres og brukte tid med dem! Dette ble en forfriskende og inspirerende uke for oss. En uke hvor vi velsignet andre og samtidig ble velsignet tilbake. En drøm gått i oppfyllelse!

Et av målene våre som DTS er å starte noe i stab og studenter som fortsetter i lang tid
etter at skolen er over. Vær gjerne med å be om at mennesker skal få et hjerte for
Europa!

Håkon Risnes
DTS-leder