BSN

Bible school for the nations
Vår visjon er å trene folk til å studere, forstå og kommunisere Guds Ord på en relevant måte. Både i lokale menigheter, på et universitet eller blant en gruppe kristne ledere i øde områder med begrenset tilgang.

 

BSN

En reise gjennom det gamle og det nye testamentet

Vi studerer Bibelen kronologisk innenfor dens egen historiske, kulturelle og umiddelbare kontekst, med fokus på tilegnelse og aktiv deltagelse. Vi utvikler også evnen til å ta fatt på vanskelige avsnitt og vi vil samle en tidslinje av historier som til sammen maler det store bildet i hele bibelshistorien. Gjennom dette studiet, oppdager vi Guds hånd og hensikter i historien og hans hjerte for nasjonene.

Gjennom kurset lærer vi om Guds rike, Guds natur og karakter, Hans hensikter i historien og hvordan han relaterer til mennesker. Vi går gjennom det levende budskapet i evangeliet og det kristne livet, og samtidig oppdager praktiske prinsipper for lederskap og styresett. Å forstå disse universelle prinsippene er grunnleggende for å samarbeide med Gud i Hans plan om å bringe forvandling og frihet til samfunn og nasjoner.

 

Neste skole
18 august. 2017 – 16 desember. 2017 (teoridel)

2 januari. 2018 – 11 mars. 2018 (outreach)

Pris
Teoridel (16 uker): 23 800 NOK
Redusert pris for studenter fra utviklingsland

Outreach: 10 000 – 22 000 NOK  Avhengig av reisemål

Kontakt
Telefon: +47 381 06 870

E-post: bsn@heimen.org

 

Effektive formidlere

I løpet av denne skolen vil du bli utrustet med kreative metoder for kommunikasjon. Du vil lære og øve på forskjellige brukemidler for å kommunisere Guds ord. Skolen vil gi deg verktøy til å formidle sannhet til folk både i den afrikanske jungel, Himalaya i Asia eller en ungdomsgruppe i Norge.

Lokalt og globalt outreach

Gjennom teoridelen vil du praktisere det du lærer, gjennom lokal outreach. Vårt ønske med lokal outreach er å investere i Kristiansands området.

Som en del av BSN følger en seks uker lang outreach etter teoridelen. På outreach vil du vokse i det å samarbeide med andre og utvikle deg som leder, så vel som å få praktisk erfaring i å holde et bibelseminar i en tverrkulturell sammenheng. Outreach teamene våre jobber sammen med BELT (Bibelsk undervisning og ledertrening), en tjenestegren i Ungdom i Oppdrag. BELT holder kurs for samfunns- og menighetsledere med begrenset tilgang til bibelsk trening. Ofte gjøres dette i samarbeid med Wycliffe bibeloversettere, for å trene lokale ledere etter oversettelsen av det nye testamentet til deres språk.

Videre utruster BSN UiOere til å disippelgjøre samfunn og nasjoner fra et bibelsk perspektiv. Vårt ønske er å se tjenester bli startet i alle områder av verden hvor det er behov for bibelundervisning.

 

Søk her

 

BSN LOGO

BELT logo (PNG format)