DTS-staben

DTS-staben

På DTS er det flere skolestab som sørger for en god opplevelse for deg den tiden du går på DTS. DTS-staben leder samtalegrupper, har mentorsamtaler med deg, leder bønn og lovsang, er til stede i undervisningen, sørger for praktisk drift av skolen, ber for deg som student og leder team under outreachen.

For å være DTS-stab må du selv ha fullført DTS. Noen i staben tok DTS i fjor, andre for flere år siden. Felles for alle, er at de har sagt ja til et kall for livet sitt. De lever med Gud i et personlig gudsforhold som de ønsker å formidle videre til deg.

DTS på Skjærgårdsheimen er ledet av Else Iren, og sammen med DTS-staben ser hun fram til å vandre sammen med deg gjennom DTSn. Gjør deg klar til å vokse og erfare livet med Gud på nye måter!

“Gud har gjort livet vårt rikt og spennende – og det vil vi hjelpe deg til å oppleve også! Å lære å kjenne Gud og gjøre Han kjent er en investering i livet som vi unner alle å erfare. Velkommen til oss!

Hilsen DTS-staben