Outreach

outreach - Lys til nasjonene

Forandrede mennesker skaper forandring!

Etter teoridelen på DTSn, får du sjansen til å reise ut og ryste verden litt! 10 uker på outreach – for å nå ut og vise verden hvem Gud er. Alle utgifter – med unntak av vaksiner, visum og forsikring – er inkludert i skolepengene. Dette er en unik teamopplevelse og et livsforvandlende møte med mennesker som har helt andre levekår og annen tro enn deg. Du blir sendt ut til et av våre misjonsprosjekt som del av et team.  Gjennom vennskap, bønn, samtale, forkynnelse og praktisk hjelp kan du vise Guds store hjerte til mennesker som virkelig trenger å motta det. Outreach er rett og slett en real smakebit på misjon. Det er en mulighet til å leve for noe utenfor seg selv. Leve for noe som har evig verdi. Vi lover deg minner for livet! UiOs motto er: “Å kjenne Gud og gjøre Ham kjent”. Det er det vi er opptatt av.

 

outreach2

 

Hvor drar UIO Kristansand på outreach?

Vi har gjennom mange år samarbeidet med våre feltarbeidere, internasjonale kontakter og lokale pastorer. På denne måte har vi fått følge arbeidet i landene vi sender team til over flere år. Vi er veldig oppmuntret av å se forandringen DTS-teamene er med å bringe.

 

outreach3

 

Samarebeidsland:

Thailand: Her jobber vi sammen med UiO Way Te Loo som jobber med karenfolket. Karenfolket er flyktninger fra Burma som søker tilflukt i flyktningleirer langs den thailandske grensen og i fjellområdene i Thailand. Thailandsteamet har også dratt en måned til et av nabolandene.

Sør-øst Asia: Skriv til oss for mer informasjon. Her jobber vi sammen med en lokal pastor i sør og med norske utsendinger blant et unådd folkeslag i nord landet. Variert og spennende nybrottsarbeid

 

Hverdagen på outreach:

Hverdagen på outreach er annerledes og innebærer nye opplevelser som merker deg for livet! Tenk å få dele fra Guds ord i en liten bambuskirke der pastoren er kjempeglad for at du kom og har stor tro på Gud i deg! Tilhørerne har kanskje aldri hørt hva Bibelen egentlig sier om hvem Gud er. Og selv er de analfabeter og ute av stand til å lese Guds Ord. Eller hva med å få be for en dame med store ryggsmerter på et gatemøte og oppleve at Guds kraft strømmer gjennom henne og hun blir helbredet? Tenk deg å få leke med, undervise og gi dyrebar oppmerksomhet til nydelige barn som nesten er overlatt til seg selv på et barnehjem. Det er en investering som er vanskelig å måle verdien av! Hva med å få se en lokal ungdom overgi livet sitt til Jesus, og noen år senere hører du at han er med å drive kristent arbeid i området? Tenk deg den fantastiske opplevelsen av å få være med å se at prostituerte forlater livet på barene, får arbeidsopplæring som gir dem nye jobbmuligheter. Jobb skaffer inntekter. Barna kan igjen bo hjemme hos foreldrene. Tiden i prostitusjon er over. Gud helbreder hjerter gjennom samtaler og bønn. Nye hjem. Nye samfunn.

Egentlig drar vi på outreach for å GI. Gi videre hva Gud har gitt oss. Gi og velsigne. Oppmuntre og inspirere. Men når alt kommer til alt, sitter vi egentlig igjen med at det er vi som drar på outreach som har fått mer enn vi noen gang har gitt. Velsignet kalles det. “Gi så skal du få!” sier Guds Ord.

Vil du være med på neste outreach? Du har muligheten til å bli med oss!