Praktisk Infomasjon

 

Heimen

Neste skole
Neste skole begynner september 2017 og varer til midten av mars 2018.
Juleferien er fra 17. desember 2017 – 2. januar 2018.

 

Skoledagen
Mandag – fredag varer skoledagen stort sett fra kl.08.00 til 16.00. Skoledagen starter med tid alene med Gud, før vi går over til felles lovsang og bønn. Kl.10.00 – ca. kl.14.00 er det undervisning. Timeplanen varierer litt fra dag til dag. Etter undervisningen er det samtalegrupper, praktisk arbeid, mentorsamtaler eller fokusfag.
På kveldene varierer opplegget litt fra dag til dag og uke til uke. Mandag har vi studietid på kvelden. Ellers er det åpent møte en gang i måneden, teamsamlinger flere ganger i løpet av høsten, praktisk arbeid, diverse praksis i menighetsarbeid og evangelisering. På kveldene er det også mye tid til sosialt felleskap med stab og medstudenter. DTS er ikke bare en vanlig skole med en timeplan, men vi bor og lever sammen i et stort fellesskap og mye av disippelgjøringen skjer nettopp der.

 

Søknadsfrist
Opptak skjer fortløpende fram til skolestart. Det koster ingenting å søke på DTS. Søknad skjer gjennom vårt online søknadsskjema.

Søk DTS

Økonomi
Misjonslinjen og Sjelesorgslinjen koster begge 43.900,- NOK. (24.400,- for teoridelen + 19.500,- for praksisdelen) Misjonsporet og Sjelesorgsporet varer i totalt 6 måneder.

Ledertreningslinjen koster 50.900,- NOK, hvor teoridelen varer lengre enn Misjonslinjen og Sjelesorglinjen. Ledertreningssporet varer i totalt 9 måneder.

Prisene dekker kost og losji for hele perioden, undervisning, reise innad i praksislandet + flybillett tur/retur det landet du skal til.
Forsikring, vaksiner og visum er ikke inkludert i skolepengene. Utgiftene til dette kan variere noe for de ulike landene, men kan dreie seg om opptil kr. 3000,-.
Du har ikke mulighet til å få lån og stipend i Lånekassen for å gå på DTS.

 

Internat
Alle fulltidsstudentene bor på internatet vårt i 2. og 3. etasje i hovedbygget. Det er dobbeltrom med vask og speil. Rommene er nyoppusset og de mange har nydelig utsikt til den sørlandske skjærgården. Det er felles toalett og dusj i hver gang.

 

Studenter
Det er et internasjonalt miljø med stab og studenter fra ulike nasjoner. Du må ha fylt 18 år for å søke på DTS. Alderen på studentene ligger som regel fra 18-25 år.

 

Kontakt oss
Er det noe du lurer på angående DTS eller ønsker du et DTS-magasin tilsendt i posten, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

E-mail:
dts@heimen.org

Telefon: + 47 38 10 68 70

 

Vi er tilknyttet Frikirkelig Studieforbund  k.stud-logo100