Hvordan bli involvert?

Gjennom hele Bibelen går det en rød tråd som uttrykker Guds hjerte for nasjonene og hvordan Gud gjennom hele historien har vært opptatt av at Hans navn skal bli kjent og herliggjort blant alle folkeslag. Har du kjent på Guds hjerte for et annet folkeslag? Har Gud utfordret deg til å utvide hjertet ditt til å romme mer av folkeslagene?  Skjærgårdsheimen kan være et redskap for deg i å sette dette ut i praktisk handling!

 

misjon2

Ettårsteam

Etter fullført DTS (disippeltreningsskole), kan du få reise på ettårsteam. Vi sender ut team hver høst som jobber tett sammen med noen av våre prosjekter. Du får mulighet til å lære fra og få oppfølging av erfarne feltarbeidere, samtidig som du får bruke dine gaver inn i arbeidet og bety en stor forskjell.

Klar for en utfordring?

Fra august 2016 til juni 2017 skal vi sende team til Tyrkia og Kina!

I Tyrkia får du muligheten til å jobbe nært sammen med erfarne feltarbeidere. Tjenestemuligheter innenfor menighetsplanting, engelskundervisning, språk og kultur, vennskapsevangelisering, bønn og lovsang.

I Kina driver de et bakeri der de ansetter lokale. De driver også en engelsk klubb på bakeriet. Det er også muligheter for å jobbe med musikk, IT/Web, språk og kultur, bønn og disippelgjøring.

Før, under og etter tiden i Tyrkia/Kina får du undervisning, oppfølging og debriefing fra Skjærgårdsheimen.

Ønsker du mer informasjon om dette ta kontakt på membercare@heimen.org

 

Partneravtale – for langtidsarbeidere

Hvis du planlegger å reise ut i misjon for to år eller mer, kan du søke om å få partner/praktikant avtale med Skjærgårdsheimen. Det er en avtale med forpliktelser fra begges side. UiO kan blant annet bistå med råd og veiledning ved forberedelser til utreise, forsikring og søknad om opptak for deg i folketrygden (NAV utland), forbønn og kontakt mens du er ute, og debrifing ved hjemme opphold. For å søke om partneravtale må du ha en fullført DTS og gjerne engasjere deg noe i UiOs arbeid på Skjærgårdsheimen i tiden før utreise. Ta kontakt for en nærmere prat hvis du tenker på å reise ut, så hjelper vi deg.

 

Kontaktavtale – for langtidsarbeidere

Dette er en avtale for feltarbeidere som kan passe godt dersom du har UiO-bakgrunn, men i hovedsak sendes ut av en annen organisasjon eller menighet. På den måten kan du fortsatt også være tilknyttet UiO miljøet. Denne avtalen har færre forpliktelser enn en partneravtale og kan skrives for ett år eller mer. Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

Mission Adventures

Ta med ungdomsgruppa fra menigheten eller enkeltpersoner på misjonstur i en ferie! Vi skreddersyr et opplegg for dere med trening og forberedelser i forkant og blir med dere ut på tokt. Dette er en investering som setter spor!

 

Familieteam

Vi kan også være med å legge til rette for familier som ønsker å reise sammen ut på misjonstur på Familiy Adventures. Dette er en unik mulighet til å bruke ferien annerledes og få verdifulle erfaringer sammen som familie i fellesskap med andre familier. Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

Forbønn

Bønn utgjør virkelig en forskjell! Hvis du ønsker å overgi deg til å be jevnlig for noen av feltarbeiderne eller prosjektene, kan du ta kontakt for å få informasjon om konkrete behov og jevnlige oppdateringer fra dem du ber for.

 

Givertjeneste

Misjon krever også økonomi. Ingen av UiOs feltarbeidere mottar lønn eller støtte fra organisasjonen. Du kan være med å støtte misjon ved å gi penger til prosjekter og arbeidere.

 

Support team

Det betyr mye for de som er ute å merke opp-backing fra hjemmefronten. Det er til stor oppmuntring å motta en mail innimellom, få en pakke i posten med noen norske godsaker, at noen hjelper til med å skaffe et sted å bo eller en bil ved hjemmeopphold eller kommer ut på besøk på feltet. Dette kan være en veldig spennende og viktig måte å engasjere seg i misjon på!