Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Er det kun for grupper, eller kan jeg komme alene?

Mission Adventures er tilrettelagt for grupper, vi legger opp til gruppesamlinger og ungdomsledersamlinger. Men er du helt alene, så er du fortsatt hjertelig velkommen. Men kanskje er det noen i nabolaget du kan ta med deg, virkningen blir så mye større hvis du reiser sammen med noen. En gruppe kan være alt fra 3 stk og oppover, vi vil anbefale dere å ikke være flere enn maks 30 stk pr gruppe. Er dere flere enn dette så vil det være vanskelig å ha nok utfordringer til alle, da går det heller an å dele dere i 2 team. Ta gjerne en prat med oss om dette er tilfelle.

Blir det flere ungdomsgrupper enn min på treningsleiren og på misjonsturen?

På treningsleiren er flere ungdomsgrupper samlet, men dere vil fortsatt beholde identiteten som gruppe da det er lagt opp til gruppeaktiviteter og gruppesamlinger hvor dere jobber innad i gruppen. På misjonsturen vil gruppene komme sammen med 1-2 andre grupper. Hvert team vil være på ca. 30 stk, så det avhenger av størrelsen på gruppene.

Hvor mange ledere anbefaler dere til å være med gruppene?

Vi anbefaler dere å ha minst én leder, men med flere ledere har dere en enestående mulighet til å komme nærmere ungdommene deres i gruppen og følge dem opp!

Hva blir min rolle som ungdomsleder/pastor?

Det er du som er leder og som har ansvaret for gruppen du tar med deg. Du blir frigjort fra praktisk tilrettelegging slik at du kan være sammen med ungdommene i gruppen din og fokusere på disse, og sammen kan dere utføre tjenesten. Du har den pastorale rollen og ”siste ord” i avgjørelser i forhold til gruppen.

Hva er aldersgrensen for deltakerne?

Vi anbefaler en nedre aldersgrense på 15 år. Men det er opp til deg som leder hvor du setter grensen, ønsker du å ha med yngre deltagere så bestemmer du dette selv. Vår anbefaling er gjort i forbindelse med sikkerhetshensyn, men det er du som kjenner dine og har ansvaret for dem. Vi har ikke noen øvre grense.

Jeg er alene som leder, kan dere hjelpe meg med medledere?

Det gjør vi gjerne! Bare si ifra i god tid, så hjelper vi deg med gode medledere som vil assistere og utruste deg som leder. Om dere ikke har en hovedleder vil vi også hjelpe dere med dette.

Må vi ordne med reiseforsikring?

Ja, dette må hver enkelt ha! Reiseforsikringsbeviset må også tas med. Husk at ofte kommer ungdommer under 21 år inn under foreldrenes forsikring. Undersøk dette.

Hva med pass?

Alle trenger eget pass og det MÅ være gyldig i minst 3 måneder etter at vi er kommet hjem fra turen! Dette er viktig!

Hvordan vil overnattingen bli?

Dette varierer litt fra år til år, avhenger av hvor vi reiser. Men på treningsleiren så bor vi i senger eller madrasser, på misjonsturen så har vi med liggeunderlag og bor på gulv, vi bor som regel på skoler, barnehager osv.