Profetskole med Francois Botes

Profetskole med Francois Botes
24-28 .april 2018

Våren 2018 har vi satt av fire dager til profetskole med Francios Botes.  Francois er fra Sør Afrika og ble frelst i 1980. På den tiden studerte han klassisk piano og sang. Han er  utdannet konsertpianist. Raskt ble hans profetiske kall tydelig.

Etter å ha tjent i en årrekke i lovsangsteam i lokalmenigheter, startet han sin fulltidstjeneste i 1988. I  dag har Francois sin base i Storbritannia. Han reiser og tjenestegjør i mange ulike nasjoner.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om selve skolen.