Prosjekter

 

Unådd folkeslag i Himalaya

Det finnes fortsatt mange unådde folkeslag i verden. Man regner med at det i dag er omkring 5900 folkegrupper som ennå ikke er nådd med evangeliet. Ett av disse er Kumaonifolket i Himalayafjellene. Skjærgårdsheimen har hatt et fokus på dette folkeslaget i en årrekke, og har både fulltidsarbeidere og ettårsteam i området. Blant dette unådde folkeslaget finnes det bare 0,01 % kristne. Visjonen er å se minst 10 % av folket som sanne tilbedere av Jesus. Arbeidet blandt Kumaonifolket består av forskjellige typer tjenester og prosjekter som kirkeplanting, språksenter, arbeid blant kvinner og et veldig spennende bønnearbeid.

 

Karenfolket

I Nord-Thailand finner du karenfolket. De er opprinnelig et fjellfolk fra Burma og utgjør rundt 7 millioner mennesker. I Thailand bor det ca. 400 000 av dette minoritetsfolket. De har vært på flukt siden andre verdenskrig, og mange av dem bor i flyktningeleirer på grensa mellom Thailand og Burma.

Skjærgårdsheimen har drevet arbeid blant karenfolket siden 1998. I 2004 startet våre utsendinger en UiO base i Way Te Loo i nærheten av grensebyen Mae Sot. På basen drives det DTS for karensk ungdom, familiearbeid og ulik trening og undervisning. Høsten 2012 ble hjelpeprosjektet Damola (karensk for Håp) startet opp. Dette er et prosjekt som sysselsetter karenkvinner i en fattig landsby og gir dem mulighet til arbeid og bedre livsgrunnlag for sine familier. Du kan følge med på prosjektet på facebook, facebook.com/DamolaHopeProject

misjonkarenfolket

 

Miskitoindianerne i Honduras

La Mosquitia er det mest avsidesliggende området i Honduras, hvor det bor ca. 40 000 miskitoindianerne. På grunn av stor fattigdom og enkle levekår har det blir et målområde for narkotikatrafikken fra Sør Amerika.  Selv om mange kaller seg kristne i La Mosquitia, er behovet for disippelgjøring enormt.

Skjærgårdsheimen har hatt arbeidere i La Mosquitia siden 2000, og i 2007 startet de en UiO base i landsbyen Ahuas. Basen har pr 2013 drevet 6 DTSr, hovedsakelig for miskitoindianere. I 2010 ble det startet en kristen barneskole for lokalbefolkningen, som i 2013 har ca. 50 elever fra førskole til 4.klasse. Basen ønsker å nå ut til hele familier, og jobber ellers mye med lokalmenigheter og tar i mot team fra ulike nasjoner.

misjonhunduras

 

 

Barmhjertighetsarbeid i Kambodsja

Ole Martin og Dary Mydland driver ulike prosjekter i Kambodsja. Et av prosjektene kalles White Dowes (Hvite duer). Dette er et rehabiliteringsarbeid blant tidligere prostituerte i Siem Riep. Prosjektet lærer jentene å lese, skrive, sy, hekle og produsere enkle kort. De får også bibelundervisning og annen trening.

Ekteparet Mydland driver i tillegg et senter for unge gategutter, et vannprosjekt og barnearbeid i slummen.

 

Families Together i Burma

Families Together ble startet av Lill Randi og Stig Rune Skaran i 2006 for å styrke skolegangen til barn som bor i avsidesliggende landsbyer. Det har vært vanlig at barn helt ned i fireårsalderen blir sendt på skole til byen og bor på barnehjem på grunn av manglende skoletilbud på landsbygda. I det siste har det vært mye fokus på problemene barn kan møte etter å ha vokst opp på barnehjem. Mange av disse problemene kunne ha vært unngått om barna bodde hjemme hos mor og far. Families Together starter og støtter skoler på landsbygda slik at barna kan få vokse opp hjemme hos foreldrene sine. For 35 kroner i måneden kan du være med å gi skolegang til ett barn i Burma.

http://www.famtogether.org/no

misjonburma

Trening på Hawaii

Flere av våre utsendte jobber på University of the Nations på Kona Hawaii. Dette er Ungdom i Oppdrags hovedbase på verdensbasis.

På Kona er det stor fokus på å ha hele familien i tjeneste, og våre utstasjonerte er med på å utruste og trene barn og voksne til å bringe evangeliet til nasjonene.

http://www.uofnkona.edu/

 

Kontakt oss gjerne for å høre mer om de ulike prosjektene våre eller for å ta en prat om det Gud har lagt på hjertet ditt i forhold til misjon!
Sammen kan vi bidra til å fullføre misjonsbefalingen!